Cherry Touch

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC GH-VINA

0969 806 663

ghtech666@gmail.com

Tiếng Việt Tiếng Hàn
Cherry Touch
 
Máy Okuma LB 25 ( 2 Máy)   Máy Tiện Okuma LB15 ( 1 Máy)
 
Mori Seiki SL 25M ( 1 Máy)    Mori Seiki SL 25 ( 1 Máy)
 
Máy Phay Mori Seiki MV 40 ( 1 Máy)   Máy Tiện Mori Seiki SL 15M ( 1 Máy)
 
Máy Phay Mori Seiki MV Junior ( 3 máy)   Máy Tiện Mori Seiki AL2 ( 2 Máy)

 

0
Zalo
Hotline